Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative assessment of available methods for seismic performance evaluation of buried structures

Gömülü yapıların deprem davranışının belirlenmesinde kullanılan mevcut yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255830 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the last three decades, seismic performance assessment of buried structures has evolved through the following stages : i) buried structures are not prone to seismically-induced damages, thus no need for detailed investigations, ii) eliminating soil-structure-earthquake interaction and use of seismically-induced free field ground deformations directly as the basis for seismic demand, thus producing conservative results, and finally iii) soil-structure and earthquake interaction models incorporating both kinematic and inertial interactions. As part of soil-structure and earthquake interacting models, simplified frame analysis established the state of practice and is widely used. Within the confines of this thesis, the results of simplified frame analysis based response of buried structures are compared with those of 2-D finite element dynamic analyses. For the purpose, 1-D dynamic and 2-D pseudo-dynamic analyses of free field and buried structural systems are performed for a number of generic soil, structure and earthquake combinations. The analyses results revealed that, in general, available closed form solutions are in pretty good agreement with the results of finite element analyses. However, due to the fact that dynamic analyses can model both kinematic and inertial effects; it should be preffered for the design of critical structures.

Summary:

Son otuz yılda, gömülü yapıların sismik davranışının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen analiz aşamaları aşağıdaki gelişimi göstermiştir: i) deprem yükleri altında güvenli oldukları düşünüldüğünden bir analize gerek duyulmamıştır, ii) serbest zemin saha koşullarınca belirlenen deprem yer hareketine bağlı deplasmanlar doğrudan gömülü yapı üzerine uygulanmıştır, iii) zemin-yapı deprem ilişkisi kinematik ve atalet etkilerini de gözönüne alan sayısal modellemeler ile belirlenmiştir. Zemin yapı deprem etkileşimini gözönüne alan modeller arasında basitleştirilmiş çerçeve yöntemi pratikte yoğun olarak kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında, basitleştirilmiş çerçeve yöntemleriyle 2 boyutlu sonlu elemanlar temelli dinamik benzeri analiz sonuçlarının karşılaştırılması planlanmıştır. Netice olarak, mevcut analitik yöntemlerin, belirli kabuller altında, sonlu elemanlar yöntemiyle tutarlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Fakat, önem katsayısı yüksek olan yapıların tasarımlarında, atalet etkilerini ve kinematik ilişkileri modelleyebilen dinamik analiz yöntemi önerilmektedir.