Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative assessment of seismic soil liquefaction triggering relationships

Sismik zemin sıvılaşması tetiklenme bağıntılarının kıyaslamalı değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 418323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Starting with 1964 Niigata and Alaska Earthquakes, seismic soil liquefaction behavior has become a major research stream in geotechnical earthquake engineering Since then, a number of investigators (e g : Seed et al (1984), Liao et al (1988, 1998), Toprak et al (1999), Cetin et al (2004) and Idriss and Boulanger (2004, 2008, 2012)) introduced deterministic and probabilistic liquefaction triggering assessment methodologies The scope of this study is to develop an SPT-based seismic soil liquefaction triggering relationship on the basis of updated (2015) liquefaction triggering case history database and to assess the reasons behind the difference between CRR boundary curves recommended by Seed et al (1984), Cetin et al (2004), Idriss and Boulanger (2012) and this study For this purpose, Cetin et al (2004) database is updated and extended with current state of knowledge In the final database, there exist 211 case histories as compared to 200 case histories from Cetin et al (2004) A complete list of changes along with fully documented case history data is presented herein Some changes in updated (2015) database as compared to (2004) version are applicable to every case history, for example more robust re-execution of rd and soil unit weights On the other hand, some modifications are case history specific ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

1964 Niigata ve Alaska depremleri ile başlayan, sismik zemin sıvılaşması davranışı, geoteknik deprem mühendisliği alanında başlıca bir araştırma konusu oluşturmuştur Daha sonrasında, Seed ve diğerleri (1984), Liao ve diğerleri (1988, 1998), Toprak ve diğerleri (1999), Cetin ve diğerleri (2004) ve Idriss and Boulanger (2004, 2008) deterministik ve olasılıksal zemin sıvılaşması tetiklenme bağıntıları önermişlerdir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.