Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Deniz Bilimleri Enstitüsü / Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı

A comparative assessment of the Black Sea anchovy stock by using holistic production and analytical age structure models

Karadeniz hamsi stokunun bütünsel üretim ve analitik yaş yapısı modelleri kullanılarak karşılaştırmalı stock değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 436361 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus) is economically and ecologically the most important fish species in the Black Sea It supports 60% of the total fish catch among all Turkish fisheries Therefore, the aim of the present study is to provide a comprehensive stock assessment by using only Turkish data to evaluate the condition of the Black Sea anchovy stock To achieve this goal, two different models of ASPIC (1968-2014) and XSA (2005-2014) are used to analyze the same stock from two different viewpoints and to examine their conformity ASPIC calculates the maximum sustainable yield (MSY) as 244ktons To catch the MSY amount of fish from the system, the amount of fish that should be present (BMSY) and the carrying capacity of the Black Sea (K) is suggested as 610ktons and 1 2mtons, respectively ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Karadeniz Hamsi'si (Engraulis encrasicolus), ekonomik anlamda Türkiye'nin en önemli balık türüdür Tek başına tüm Türk balıkçılığının %60'ını oluşturur Bu nedenle bu değerli stokun iyi yönetilmesi, sürdürülebilir ürünü hedefleyen bilimsel bir yönetim planı gerektirmektedir Bu çalışmanın amacı ise sadece Türkiye datası kullanılarak kapsamlı bir stok yönetimi ile hamsinin güncel durumunu ortaya koyabilmektir Bu amaçla aynı stoğu iki farklı yaklaşımla değerlendirmek ve bu yaklaşımlar arasındaki uyumu analiz etmek için ASPIC (1968-2014) ve XSA (2005-2014) adlı iki ayrı model kullanılmıştır ASPIC Karadeniz'den alınabilecek maksimum sürdürülebilir ürünü (MSY) 244 bin ton olarak hesaplamış ve sistemden MSY kadar balık avlayabilmek için denizde olması gereken balık miktarını (BMSY) ve Karadeniz'in taşıma kapasitesini (K), sırasıyla, 610 bin ton ve 1 2 milyon ton olarak önermiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.