Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A comparative case study on school management practices of two schools in the United States and Turkey

Amerika ve Türkiye'de iki okuldaki okul yönetimi uygulamaları üzerine karşılaştırmalı bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161943 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE CASE STUDY ON SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES OF TWO SCHOOLS IN THE UNITED STATES AND TURKEY SİLMAN, Fatoş PhD ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz AMERİKA VE TÜRKİYE'DE İKİ OKULDAKİ OKUL YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DURUM ÇALIŞMASI SÎLMAN, Fatoş Ph D ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.