Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı / Kadın Çalışmaları Bilim Dalı

A comparative content analysis of gender portrayals in children's picture story books: In the case of native and translated books written for children aged 3-6

Resimli hikaye kitaplarında toplumsal cinsiyet temsili:Okul öncesi dönem (3-6 yaş) çocukları için yazılmış yerli veçeviri kitapların karşılaştırmalı içerik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 537101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Picture story books for preschool children play an important part in gender role socialization process. Previous studies on picture storybooks for children mainly noted gender-stereotyping still exists but visibility of female characters is gradually increasing. The aim of this thesis is to provide a current analysis of gender portrayals in children's picture storybooks and to compare the differences of gender portrayals in picture storybooks for children written in Turkish language and translated to Turkish language. This study focuses on picture storybooks which have been published in last ten years and written for preschool children aged 3-6. In the study, sixty books were selected randomly from the collection of Adnan Ötüken Library. Half of the selected books are translated, half of them were native books. The books were examined by taking into account whether there is a stereotypical representation of ratio of female and male characters, parental activities, other activities, working status of characters, toys, accessories, women's clothing, gender of main character, places in which the main character mostly portrayed, and physical appearances of characters. It was identified that there also differences and similarities between native and translated books in terms of gender portrayals and although gender roles are still present traditionally in the examined books, these roles are reflected partially with an egalitarian manner purified from traditional approach and stereotyped judgments. It can be concluded that author, illustrators and publishers should be aware of the possible negative results of gender inequality in children's books and the way it may negatively influence the gender socialization process of the learners.

Summary:

Okul öncesi çocuklar için yazılmış resim hikaye kitapları, toplumsal cinsiyet rolünün sosyalleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Resimli hikaye kitapları ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda esas olarak toplumsal cinsiyet klişeleşmesinin devam ettiği ancak kadın karakterlerin görünürlüğünün giderek arttığına dikkat çekilmiştir. Bu tezin amacı, resimli hikaye kitaplarında cinsiyet tasvirleri hakkında güncel bir analiz sunmak ve yerli ve çeviri hikaye kitaplarında .cinsiyet roller temsili açısından herhangi bir fark olup olmadığını analiz etmektir. Ayrıca, bu araştırma, 3-6 yaş grubundaki okul öncesi çocuklar için son yıllarda yayınlanan resim hikaye kitaplarına odaklanmaktadır. Araştırmada Adnan Ötüken Kütüphanesi'ndeki okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan raflardan 60 adet kitap rastgele seçilmiştir Kitapların yarısı çeviri yarısı ile Türkçe olarak yazılmış kitaplardır. Resimli hikaye kitapları kitaplarda bulunun kadın erkek kahraman sayıları, aile içi ebeveyn rolleri, ev içi ve ev dışı diğer aktivitiler, kişilik özellikleri, karakterlerin çalışma durumları, oyuncaklar, aksesuarlar, kadınların giyim tercihleri, ana karakterin cinsiyeti, ana karakterin en çok hangi mekanda gösterildiği, ve karakterlerin fiziksel özellikleri açısından incelenmiştir. Bu araştırmada, yerli ve yabancı resimli hikaye kitaplarında cinsiyer rollerinin temsili açısından benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. İncelenen kitaplarda geleneksel cinsiyet rollerinin hala yer almasına ragmen, geleneksel yaklaşımlardan ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından uzaklaşarak eşitliçi bir yaklaşım sergilendiği sonucuna varılmıştır.Bu nedenle kitap yazarlarının, çizerlerinin ve yayıncılarının, çocuk kitaplarındaki cinsiyet eşitsizliğinin olası olumsuz sonuçlarından ve çocukların toplumsal cinsiyet sosyalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğinin farkında olması gerekmektedir.