Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

A comparative economic analysis of the three Baltic states in the process of European Union enlargement: Estonia, Latvia and Lithuania

Avrupa Birliği genişleme sürecinde üç Baltık ülkesinin karşılaştırmalı ekonomik analizi: Estonya, Letonya, Litvanya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158585 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Avrupa Birliği, birçok genişleme sonucunda altı üyeli orijinal birlikten bugüne kadar uzun bir yol kat etmiştir. 1992 'deki Maastricht zirvesinde yeni ülkelerin üyeliği için süreç başlatıldı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin başvurusu, 1993 Kopenhag zirvesinde onaylandı. Altı ülke ile (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Kıbrıs) 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde başlayan üyelik müzakerelerini, Romanya, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Malta ile iki yıl sonra Helsinki Zirvesi'nde başlayan müzakereler takip etti. Romanya ve Bulgaristan dışındaki bu ülkelerin üyeliği ile Avrupa Birliği 2004'te 25 üyeye ulaştı. Avrupa birliği'nin alanı ve nüfusu üç kat arttı. Doğu genişlemesi birçok dezavantajı, özellikle üye ülkeler için ekonomik maliyetleri beraberinde getirdi. Ancak, genişlemenin avantajları dezavantajlarına göre daha ağır basmaktadır. Yeni üye ülkelerden, üç Baltık ülkesi diye de nitelendirilen Estonya, Letonya ve Lituanya, pazar ekonomisine başarılı bir geçiş dönemi geçirmişlerdir. Üç ülkenin bütünleşme süreçlerinde birçok benzerlikleri, ama birçok da farklılıktan bulunmaktadır. Kopenhag kriterleri, ekonomilerinin geçiş sürecini yönlendirmiştir. AB fonları ve yabancı yatırımlar sayesinde, üç ülke aynı zamanda AB 'ye üye olmuştur. ABSTRACT As a result of many enlargements, Europe Union today has come a long way from the original union with six member countries. In Maastricht Treaty in 1992, the process for the membership of new countries was started. The application of Central and Eastern European Countries were agreed in Copenhagen Summit in 1993. The membership negotiations with six countries (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia and Cyprus) started at Luxembourg Summit in 1997, followed after two years, by the Helsinki Summit, where the membership negotiations for Romania, Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Malta were opened. With the membership of these countries except Romania and Bulgaria, the European Union grew to 25 members in 2004. The area and the population of the European Union have increased by one third. The eastern enlargement has brought many disadvantages, especially, economic costs for the member states. However the advantages of the enlargement outweigh the disadvantages. The three of the new members: Estonia, Lithuania and Latvia, which are also called as the three Baltic States, had a successful transition period to market economy. The three countries have many similarities, but also many differences in their integration process. The Copenhagen criteria have directed the transition of their economies. With the help of EU funds and foreign direct investments, the three countries became members of the EU at the same time. Ill

Summary:

ÖZ Avrupa Birliği, birçok genişleme sonucunda altı üyeli orijinal birlikten bugüne kadar uzun bir yol kat etmiştir. 1992 'deki Maastricht zirvesinde yeni ülkelerin üyeliği için süreç başlatıldı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin başvurusu, 1993 Kopenhag zirvesinde onaylandı. Altı ülke ile (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Kıbrıs) 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde başlayan üyelik müzakerelerini, Romanya, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Malta ile iki yıl sonra Helsinki Zirvesi'nde başlayan müzakereler takip etti. Romanya ve Bulgaristan dışındaki bu ülkelerin üyeliği ile Avrupa Birliği 2004'te 25 üyeye ulaştı. Avrupa birliği'nin alanı ve nüfusu üç kat arttı. Doğu genişlemesi birçok dezavantajı, özellikle üye ülkeler için ekonomik maliyetleri beraberinde getirdi. Ancak, genişlemenin avantajları dezavantajlarına göre daha ağır basmaktadır. Yeni üye ülkelerden, üç Baltık ülkesi diye de nitelendirilen Estonya, Letonya ve Lituanya, pazar ekonomisine başarılı bir geçiş dönemi geçirmişlerdir. Üç ülkenin bütünleşme süreçlerinde birçok benzerlikleri, ama birçok da farklılıktan bulunmaktadır. Kopenhag kriterleri, ekonomilerinin geçiş sürecini yönlendirmiştir. AB fonları ve yabancı yatırımlar sayesinde, üç ülke aynı zamanda AB 'ye üye olmuştur. ABSTRACT As a result of many enlargements, Europe Union today has come a long way from the original union with six member countries. In Maastricht Treaty in 1992, the process for the membership of new countries was started. The application of Central and Eastern European Countries were agreed in Copenhagen Summit in 1993. The membership negotiations with six countries (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia and Cyprus) started at Luxembourg Summit in 1997, followed after two years, by the Helsinki Summit, where the membership negotiations for Romania, Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Malta were opened. With the membership of these countries except Romania and Bulgaria, the European Union grew to 25 members in 2004. The area and the population of the European Union have increased by one third. The eastern enlargement has brought many disadvantages, especially, economic costs for the member states. However the advantages of the enlargement outweigh the disadvantages. The three of the new members: Estonia, Lithuania and Latvia, which are also called as the three Baltic States, had a successful transition period to market economy. The three countries have many similarities, but also many differences in their integration process. The Copenhagen criteria have directed the transition of their economies. With the help of EU funds and foreign direct investments, the three countries became members of the EU at the same time. Ill