Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Comparative evaluation of XML repositories

XML havuzlarının karşılaştırmalı incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119501 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE EVALUATION OF XML REPOSITORIES Ünal, Özgül MS , Informatics Institute, Information Systems Supervisor: Prof Dr Asuman Doğaç July 2002, 149 pages Recently XML has established itself as the standard for representing data in scientific and business applications Starting out as a standard data exchange format over the web, it has become instrumental in all kinds of applications ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz XML HAVUZLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ Ünal, Özgül Yüksek Lisans, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Prof Dr Asuman Doğaç Temmuz 2002, 149 sayfa Yakın bir zamanda, Geliştirilebilir İşaretleme Dili (XML), veriyi bilimsel ve iş uygulamalarında ifade etme standardı olarak ortaya çıkmıştır Ağ üzerindeki Standard veri değişme formatı olarak başlayıp her türlü uygulamada yararlı olmuştur Günümüzde ağ üzerindeki hemen hemen tüm standardlaştırma çabalan XML'e dayanmaktadır Sonuç olarak, saklanan ve işlenen XML verisi büyük miktardadır ve hızlı bir şekilde artmaya da devam edecektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.