Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

A comparative formal investigation of the bath-gymnasium complex plan type in Roman asia minor as a reflection of Romanization and urban renewal

Anadolu Roma mimarisinde hamam-gymnasion plan tipinin Romalılaşma ve kentsel yenilenme yansıması olarak biçimsel karşılaştırmalı incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217830 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis investigates the formal aspects of the bath-gymnasium complex plan type which was developed in Asia Minor during the Roman era in relation to the development of the imperial thermae in Rome, the capital city of the Roman Empire Close resemblances in the architectural configuration of bath-gymnasium complexes and imperial thermae are analyzed in order to provide complementary insight concerning the evolution of Roman bath architecture and bathing tradition The comparative investigation of the formal aspects of the plan types reveals the contribution of Asia Minor and its role in influencing the architectural developments in the capital The thesis concentrates on the development of the bath-gymnasium complex plan type in Asia Minor and the imperial thermae in Rome in order to elucidate the outcomes of mutual influence in criss-crossing Greek and Italic features ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Anadolu'da Roma çagında ortaya çıkmıs hamam-gymnasion plan tipinin biçimsel özelliklerini Roma imparatorlugunu baskentinde gelismis imparatorluk hamam yapılarıyla birlikte incelemektedir Hamam-gymnasion yapılarıyla imparatorluk hamamlarının mimari yönden benzerlikleri Roma hamam gelenegi ve mimarisinin evrimini anlamak için analiz edilmistir Bu baglamda, hamam-gymnasion plan tipinin biçimsel özellikleri Anadolu' nun Roma mimarisinin gelisimine olan özgün katkısını ve imparatorlugun baskentindeki gelismeleri etkileme kapasitesini sorgulamak için incelenmistir Bu çalısmada, hamam-gymnasion plan tipinin Anadolu'da olusumu Yunan ve erken Roma özelliklerinin birbirleriyle olan karsılıklı etkilesimlerinin sonuçlarını görmek için imparatorluk hamam yapılarıyla karsılastırılarak incelenmistir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.