Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative investigation of heat transfer capacity limits of heat pipes

Isı tüplerinin ısı aktarım kapasite sınırlarının karşılaştırmalı incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238720 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Heat pipe is a passive two phase device capable of transferring large rates of heat with a minimal temperature drop It is a sealed tube with a wick structure lined in it and with a working fluid inside the tube ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Isı tüpü, çok düşük sıcaklık farkı ile çok yüksek ısı transferi sağlayabilen iki fazlı pasif bir araçtır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.