Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

A Comparative outlook on legislative institutionalization: Legislatures of Turkey and Iran

Yasama kurumsallaşmasına karşılaştırmalı bir bakış: Türk ve İran yasama organları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140237 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE OUTLOOK ON LEGISLATIVE INSTITUTIONALIZATION: LEGISLATURES OF TURKEY AND IRAN Öztürk, Çağrı Tuğrul M Sc , Department of International Relations Supervisor: Assoc Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.