Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A comparative structural and architectural analysis of earthquake resistant design principles applied in reinforced concrete residential buildings in Turkey

Türkiye'deki betonarme konut yapılarında depreme dayanıklı tasarım prensiplerinin uygulanmasının karşılaştırmalı strüktürel ve mimari bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176723 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to demonstrate that it is possible to design earthquake resistant residential structures without significant compromises in the spatial quality and economic viability of the building. The specific type of structural system that this thesis focuses on is the reinforced concrete skeleton system. The parametric examples and key studies that are used in this research are chosen among applied projects in the city of Bolu. This city is chosen due to its location on the North Anatolian Fault and its destructive seismic history.The structural validity of the hypothesis was demonstrated through an analytical process during which a set of 7 models were tested. 5 of these were designed as idealized parametric models and 2 of them were based on actual buildings destroyed in earthquakes.The architectural validity of the hypothesis was demonstrated on a set of 3 architectural projects. Projects were subjected to a comparative evaluation between their original states and the modified seismically resistant versions. The architectural comparison between earthquake resistant and non-resistant states was made on a planimetric basis. Comparison parameters were: floor area; size, location and number of rooms; and access to view.The feasibility of seismically resistant reinforced concrete residential buildings was demonstrated through an approximate cost analysis which has proven that designing earthquake resistant structures only resulted in an acceptable 4-8% rise in the overall building cost.Keywords: Earthquake, Architecture, Seismic Design, Reinforced Concrete, Residential Buildings

Summary:

Bu tezin amacı binaların mimari kalitelerinde ve ekonomik yapılabilirliklerinde bir azalma olmadan depreme dayanıklı bir şekilde tasarlanabileceğini göstermektir. Bu tezin ulaşmayı amaçladığı okuyucu kitlesi mimarlardır. Bu tez özel olarak betonarme iskelet yapısal sistemlerle ilgilenmektedir çünkü bu sistem Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan strüktürel sistemdir. Bu tezde kullanılan parametrik ve gerçeğe dayalı örnekler Bolu şehri merkezindeki uygulanmış projeler arasından seçilmiştir. Bu şehrin tercih edilme nedeni doğrudan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması ve yıkıcı bir sismik geçmişe sahip olmasıdır.Tezin savunduğu fikirlerin strüktürel açıdan geçerliliği 5 tanesi idealize edilmiş parametrik model, 2 tanesi de yapılmış gerçek binalara dayalı model olmak üzere toplam 7 analitik model üzerinden test edilmiştir.Hipotezin mimari geçerliliği ise Bolu şehrinde bulunan yıkılmış 3 adet gerçek proje üzerinden araştırılmıştır. Bu projelerin orjinal halleri ve depreme dayanıklı tasarım ilkelerine gore yeniden tasarlanmış versiyonları arasında karşılaştırmalı bir mimari inceleme yapılmıştır. Bu mimari inceleme esnasında yapıların kat alanı, konutların, oda sayısı, boyutları, manzaraya açıklığı gibi planimetrik özellikleri esas alınmıştır.Depreme dayanıklı betonarme konut yapılarının ekonomik fizibilitesi yaklaşık strüktürel sistem maliyetlerinin analizi yoluyla araştırılmıştır. Bu araştırmalar depreme dayanıklı strüktürel tasarımın toplam yapı maliyetini sadece %4-8 kadar arttırdığını göstermiştir.Anahtar Kelimeler: Deprem, Mimarlık, Depreme Dayanıklı Tasarım, Betonarme, Konut Yapıları