Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

A comparative study for nonlınear structure of the ınterest rate pass-through

Faiz oranı yansımasının doğrusal olmayan yapısının karşılaştırmalı çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321279 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the interest rate pass through from the money market rate to the lending rate by utilizing monthly data of fifteen countries, grouped as high income, upper middle income and lower middle income, over the period 1999:01-2011:09 Taking the linear cointegration test of Engle-Granger as benchmark, we employ threshold cointegration tests of Enders and Siklos (2001) in order to account for the possible nonlinearities in the pass-through process ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma 01/1999 ve 09/2011 zaman aralığında, yüksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli olarak gruplandırılmış 15 ülkenin aylık verilerini kullanarak para piyasası faiz oranının kredi faiz oranına yansımasını incelemektedir Engle-Granger'ın doğrusal eştümleşme sınamasını baz alarak yansıma mekanizmasındaki olası doğrusalsızlıkları açıklayabilmek için Enders ve Siklos'un eşikli eştümleşme sınaması uygulanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.