Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative study of AISC-360 and eurocode 3 strength limit states

AISC-360 ve eurocode 3 şartnamelerinin dayanım limit durumlarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255217 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nowadays; design, fabrication and erection of steel structures can be taken place at different locations as a result of rapid globalization; owners may require the use of widely accepted steel design codes. Therefore, engineers are faced with the challenge of being competent with several design specifications for a particular material type. AISC-360 and EC3 are widely accepted steel structure design specifications that utilize limit state principles with some similarities and differences in application. Hereby a study has been undertaken to put together the nominal strength expressions presented in both AISC-360 and EC3 codes in a single document, to identify the similarities and the differences in calculated strengths and to facilitate rapid learning of either of the specifications with prior knowledge of the other. Because of the wide scope of specifications, only fundamental failure modes are considered in this thesis. Resistance equations are directly compared with each other wherever possible. For cases where the treatment of specifications is entirely different, representative members were considered for comparison purposes.

Summary:

Günümüzde hızlı küreselleşmenin bir sonucu olarak; çelik yapıların tasarım, üretim ve uygulama yerlerinin birbirlerinden farklı yerlerde yapılması, işverenleri geniş kabul görmüş çelik yapı şartnamelerini kullanmaya mecbur bırakmıştır. Bu da mühendisleri belirli bir malzeme üzerinde farklı şartnameleri uzmanlıkla kullanabilmeleri durumuyla yüz yüze bırakmıştır. AISC-360 ve EC3 limit durum kurallarını uygulamada bazı benzerlik ve farklılıklarla kullanan, geniş kabul görmüş çelik yapı şartnameleridir. Burada AISC-360 ve EC3 şartnamelerinin nominal dayanım denklemlerini tek bir dökümanda toplamak, şartnamelerde yer alan dayanım denklemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını belirtmek ve şartnameleri incelemek açısından bir ön bilgi olması amaçlanarak bir çalışma yürtülmüştür. Şartnamelerin çok geniş kapsamlı olması nedeniyle, burada sadece temel kontrol durumları incelenmiştir. Direnç denklemleri mümkün olan noktalarda direkt olarak karşılaştırılmıştır. Şartnamelerin tamamen farklı olan durumlarında ise örnek elemanlar kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır.