Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A comparative study of covered shopping spaces: Covered bazaars, arcades, shopping malls

Kapalı alışveriş mekanlarının karşılaştırmalı bır analizi: Kapalı pazar, psajlar, ve alışveriş merkezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Throughout history, the retail functions have undergone typological changes that transformed the experience and meaning of the shopping spaces. This thesis explores the architectural elements of covered shopping spaces, with a reference to place identity. In this regard, the shopping spaces from different periods of Iran and Turkey have been chosen as the cases of the study. As typical cases of traditional and modern shopping spaces, the great covered bazaars of Tabriz and Istanbul are compared with Tirajhe Shopping Mall in Tehran and Ankamall Shopping Mall in Ankara. The 19th century shopping galleries are examined as the western counterparts of Middle Eastern covered bazaars and precursors of modern shopping malls, for which Palais Royal in Paris and Galleria Umberto I in Naples are taken as cases in point. The primary aim of the study is to make a comparative analysis of the selected covered shopping spaces, from the viewpoint of their place characteristics and different experiences they provide for the users. The analysis is carried out in terms of urban context, size, spatial configuration, and functional organization. This study suggests to learn from traditional shopping spaces and integrate their spatial features with new elements. In this respect, the lost meaning of place will be reclaimed and the shopping spaces that are designed in this way become new areas for social and physical attractions.

Summary:

Tarihleri boyunca, alışveriş fonksiyonları alışveriş mekanlarının deneyimlenmesi ve anlamını dönüşüme uğratan tipolojik değişikliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu tez alışveriş mekanlarının mimari özelliklerini yerin kimliği bağlamında ele almaktadır. Bu açıdan İran ve Türkiye‟nin farklı zaman dilimlerinden seçilen alışveriş mekanları bu tezin ana ilgi alanını oluşturmaktadır. Tebriz ve İstanbul‟nin büyük kapalı çarşıları, Ankara‟daki alışveriş merkezi Ankamall ve Tahran‟daki alışveriş merkezi Tirajhe ile karşılaştırılmıştır. 19. yüzyıl pasajları, modern alışveriş merkezlerinin öncülleri ve Ortadoğu kapalı çarşılarının batılı muadilleri olarak incelenmiş ve örnek olarak Paris‟teki Palais Royal ile Napoli‟deki Galleria Umberto ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, seçilen kapalı alışveriş mekanlarının yer özellikleri ve kullanıcılara sağladıkları deneyimler açısından karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu analiz, kentsel bağlaml, büyüklük, mekansal biçimleniş ve fonksiyonel düzen bakımından ele alınmıştır. Bu çalışma geleneksel alışveriş mekanlarından öğrenmeyi ve mekansal özelliklerini yeni öğelerle bağdaştırmayı önermektedir. Bu bağlamda, mekanın kaybolmuş olan anlamı yeniden elde edilebilir ve bu şekilde tasarlanan alışveriş mekanları sosyal ve fiziksel cazibe alanları haline gelebilir.