Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

A comparative study of family functioning processes of families with a child with autism in Turkey and in the United States

Amerika ve Türkiye?de otizmi olan çocukları bulunan ailelerin aile işlevlerine dair süreçlerin karşılaştırmalı çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250620 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

? This study aimed to investigate the differences in parenting stress, coping ways, and family functioning variables of families with a preschool-aged child with autism from Turkey and from the United States (U S ) and to find out how the factors of parenting stress, coping ways, and social support predict theadaptability of the families in terms of cohesion and flexibility in families of children with autism from Turkey and from the U S For this study, only the mothers of a child with autism aged between two and seven years old are included from both cultures ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.