Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative study of localizationalgorithms for wireless sensor network

Kablosuz sensör ağları için konumlandırmaalgoritmalarına yönelik karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 521548 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Currently, wireless sensor networks (WSNs) and their applications have attracted many researchers attention. The prominence of the sensor networks has clearly emerged in numerous vital and critical applications. The location information of all sensor nodes in WSNs is crucial especially in WSN applications where the collected information must be associated with a physical occurrence happening in a particular region and time. The idea of WSN localization is to estimate physical coordinates of each node with an unknown position. In this sense, target nodes estimate their physical coordinates using noisy distance measurements from anchors within communication range of the target node. The aim of this study is to seek for the geographical position of unknown nodes with the assistance of anchor nodes in WSN. In this study, the results will be compared using the algorithms to find the optimal solution in the accuracy of localization of nodes in the wireless sensor network by getting less error and time to find the unknown nodes. To deal with this problem, the work was done in the Matlab environment while the nodes were deployed randomly within the required network area where GWO algorithm showed better results than others by employing a variety of transactions (Anchor nodes, Intensity, variation of errors and range of communication and time). Keywords: Wireless sensor network, WSN localization, metaheuristic, optimization, Grey Wolf Optimization (GWO) Algorithm, BAT algorithm, Dragonfly algorithm (DA)

Summary:

Bugünlerde, kablosuz sensor ağları (WSNs) ve uygulamaları birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Kullanılan sensor ağlarının ehemmiyeti çeşitli hayati ve kritik uygulamada açıkça ortaya çıkmıştır. KSA'lardaki bütün sensor devrelerinin konum bilgisi bilhassa toplanan bilginin belirli bir bölge ve zamanda meydana gelen fiziksel bir vaka ile ilişkilendirilmesi gerektiği KSA uygulamalarında hayati öneme sahiptir. KSA yerleşiminin amacı belirsiz bir konuma sahip her bir devrenin fiziksel koordinatlarını tespit etmektir. Bu bağlamda, hedef devreler onların iletişim kapsamı içerisinde bulunan tutturuculardan elde edilen gürültülü mesafe ölçümlerinden faydalanarak fiziksel koordinatları tespit etmektedir. Bu tez çalışmasının amacı WSN'deki sensor devrelerin yardımıyla belirsiz devrelerin coğrafi konumunu aramaktır. Bu çalışmada, belirsiz devreleri bulmak için daha az hata ile ve daha kısa zamanda kablosuz sensor ağındaki devrelerin yerleşim tutarlılığı için en uygun çözümü bulmak amacıyla sonuçlar algoritmalar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu sorunu çözmek için döğümler gerekli ağ alanı içerisine rastgele yerleştirilerek MATLAB ortamında çalışma uygulamaya konmuştur. GWO algoritması çeşitli işlemleri (tutturucu devreler yoğunluk, hata değişimleri,iletişim ve zaman kapsamı ) kullanarak diğerlerinden daha iyi sonuçlar vermiştir Anahtar Kelimeler: Kablosuz sensor ağı, WSN konumlandırma üstsezgisel, optimizasyon, Grey Wolf Optimizasyon (GWO) algoritması, BAT Algoritması, Dragonfly Algoritması (DA)