Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Comparative study of the automobile industries in Turkey and the EU in the light of competition laws

Türkiye ve Avrupa Birliği rekabet hukukları ışığında otomotiv endüstrileri: Karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105077 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE STUDY OF THE AUTOMOBILE INDUSTRIES IN TURKEY AND THE EU IN THE LIGHT OF COMPETITION LAWS Toros, Emre MSc, Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assistant Prof. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz January 2001, 110 pages This study analyses the Turkey-European Union relations, in the framework of harmonization process and try to crystallize the structure of the automobile industry in Turkey in this process within the light of competition laws. The aim of this study is to investigate the affects of the Communique On Group Exemption Regarding Distribution And Servicing Agreements In Relation To Motor Vehicles In Turkey 1998/3 on the automobile sector, which is one of the processes in the harmonization attempts. Keywords: Turkey-European Union relations, harmonisation, competition law, automobile sector.

Summary:

öz TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKLARI IŞIĞINDA OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Toros, Emre Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz Ocak 2001, 110 sayfa Bu çalışma, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini, uyumlaşma süreçleri açısından ele almaktadır. Uyumlaşma süreçlerinden biri olan rekabet hukukunun ve uygulamalarının örneği konumunda olan, 1998/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin Türk otomotiv sektörü üzerindeki etkilerinin incelenmesi, bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, uyumlaşma süreçleri, rekabet hukuku, otomotiv sektörü.