Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A comparative study of the EU's enlargement strategy towards Turkey and Bulgaria with respect to environmental aid

Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Bulgaristan'a uyguladığı genişleme stratejisinin çevre yardımı göz önünde bulundurarak karşılaştırılmalı çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217135 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis mainly analyses the change in the enlargement strategy of the European Union (EU) especially in the case of Turkey. Although the Union has always sought ways to enlarge, it has been rather reluctant as far as accepting Turkey as a full member into the EU is concerned. In 2004, the EU enlarged so as to include the Central and East European countries (CEECs), but Romania and Bulgaria were left behind since they did not fulfill the membership criteria at the time. However, these two countries became members on January 1, 2007 and Turkey is still waiting in the line to become a member. Therefore, the writer has chosen Turkey and Bulgaria in order to analyze the change in the enlargement strategy of the Union. The medium to arrive at conclusions as regards the strategy is mainly the environmental aid as the two countries display noticeable differences. Furthermore, the enlargement strategy papers prepared by the European Commission have also been analyzed in order to see the changing attitude of the EU especially by re-introducing the concept of absorption capacity. Even though the Union states it keeps its open door to new members, the new enlargement strategy proves that it will be rather difficult for the candidate states and especially Turkey to enter into the EU. Keywords: Enlargement, Enlargement Strategy, Environmental Aid, Absorption Capacity.

Summary:

Bu tez Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle Türkiye ile ilgili genişleme stratejisini incelemektedir. Birlik, her zaman genişlemeyi arzu etmişse de, Türkiye'yi tam üye olarak Kabul etmek söz konusu olduğunda tereddüt etmiştir. 2004 yılında AB Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine katarak genişlemiştir fakat Romanya ve Bulgaristan o sirada üyelik kriterlerini yerine getirmediği için geride kalmışlardır. Fakat, bu ülkeler 1 Ocak 2007'de tam üye olmuşlardır ve Türkiye hala üye olabilmek için sırada beklemektedir. Bu nedenle, yazar Türkiye ve Bulgaristan'ı Birliğin genişleme stratejisini incelemek için seçmiştir. İki ülke oldukça büyük farklılıklar gösterdiğinden, stratejiyle ilgili sonuçlara varabilmek için temel araç olarak çevre yardımları seçilmiştir. Ayrıca, özellikle hazmetme kapasitesini yeniden gündeme getirerek Birliğin değişen tutumunu görmek için genişleme stratejisi dokümanları da incelenmiştir. Her ne kadar Birlik yeni üyelere kapısını açık tuttuğunu belirtse de, yeni genişleme stratejisi yeni üyelerin ve özellikle Türkiye'nin AB'ye girmesinin oldukça zor olacağını kanıtlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Genişleme, Genişleme Stratejisi, Çevre Yardımı, Hazmetme Kapasitesi.