Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative study of the fitting performance of hyperelastic constitutive models

Hiperelastik bünye modellerinin eğri uydurma performanslarının karşılaştırılmalı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 596555 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hyperelastic materials are widely used over the last decades Studies on molecular structure and stress-stretch response of such materials goes back to 1940 Since then, many researchers have developed various material models to represent the response of hyperelastic materials undergoing different loading scenarios Generally phenomenological and micromechanically based material models are the two main categories considered during the modeling steps ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Son yıllarda hiperelastik malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır Bu tür malzemelerin moleküler yapısı ve gerilim-gerinim tepkisi üzerine çalışmalar 1940'lı yıllara dayanmaktadır 1940'lardan yana birçok araştırmacı farklı yükleme senaryoları altında hiperelastik malzemelerin tepkisini temsil etmek adına çeşitli malzeme modelleri geliştirmiştir Genel olarak fenomenolojik ve mikromekanik tabanlı malzeme modelleri, modelleme aşamalarında dikkate alınan iki ana kategoridir Hiperelastik malzeme modelleri arasında mikromekanik tabanlı ag modellerinin, fenomenolojik modellere kıyasla yüksek performans ve güvenilirlige sahip olduğu bilinmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.