Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Anabilim Dalı

A comparative study of Turkey's energy security policies towards Kazakhstan and Iraq

Türkiye'nin Kazakistan ve Irak için enerji güvenliği politikalarının karşılaştırmalı bir çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 503627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Energy security has started to take an important place in national security strategies of all countries. Energy security policies of countries take different characteristics for the energy importing and exporting countries. Therefore, countries formulate and implement their energy security policies according to their political, economic and geographical conditions. This thesis seeks to explore the energy security policies of Turkey towards Kazakhstan and Iraq in order to identify the similarities and differences in Turkey's energy security policies towards Kazakhstan and Iraq from a comparative perspective. In this context, contrary to the claims of some studies in the literature which neglect the interdependence between Turkey's energy cooperation with the Eurasia and the Middle East, this thesis argues that Turkey's energy security policies require Ankara to sustain a different but balanced energy policy towards the Eurasian and the Middle Eastern countries, as exemplified in Turkey's energy cooperation with Kazakhstan and Iraq as representative cases from the respective regions. The thesis has six chapters on the following topics: Introduction, the concept of energy security, energy security policies of Turkey, Energy Relations between Turkey and Kazakhstan, Energy Relations between Turkey and Iraq, as well as the Conclusion.

Summary:

Enerji güvenliği yüzyılımızda ulusal güvenlik politikalarının önemli bir parçası haline geldi. Ülkelerin enerji güvenliği politikaları, ithalatçı ve ihracatçı ülkeler açısından farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Bu nedenle ülkeler, enerji güvenliği politikalarını coğrafi, siyasi ve ekonomik koşulları çerçevesinde tasarlanmaya ve uygulanmaya başladı. Bu tez, Türkiye'nin Kazakistan ve Irak yönündeki enerji güvenliği politikalarını, Türkiye'nin bu ülkelere doğru enerji güvenliği politikalarının benzer ve farklılıklarını karşılaştırmalı bir bakış açısından tanımlamak amacıyla araştırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ile Avrasya ve Orta Doğu ülkeleri arasında enerji alanında işbirliğinin karşılıklı bağımlılığını ihmal eden literatürdeki bazı çalışmaların iddialarının aksine, bu tez, örneğin Türkiye'nin Kazakistan ve Irak ile enerji işbirliği gibi ilgili bölgelerden temsili vakalar gibi, Türkiye'nin enerji güvenliğinin Ankara'yı Avrasya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri ile ilgili farklı ama dengeli bir enerji politikası izlemesi gerektiğini iddia etmektedir. Bu tez şu başlıkları içeren altı bölümden oluşmaktadır: giriş, enerji güvenliği konsepti, Türkiye'nin enerji güvenliği politikaları, Türkiye ve Kazakistan arasında enerji ilişkileri, Türkiye ve Irak arasında enerji ilişkileri ve sonuç argümanını içeren altı bölümden oluşmaktadır.