Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Bilgisi Anabilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı

A comparative study on alternative structural system layouts of twisted tall buildings

Burgulu yüksek yapılarda farklı taşıyıcı sistem şemaları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tall buildings are seen as icons in their environment and they have a strong impact on the silhouette of the cities The form of a tall building is critical to define an iconic expression and control their impact on the city silhouette in an aesthetically desired way In this respect, designers are searching for diversity and uniqueness in the form of tall buildings Twisted forms are one of the answers for this quest However, the inherent complexity of twisted tall buildings can pose adverse design features This study aims to evaluate the challenges of twisted forms in terms of architectural and structural design First, architectural and structural features of existing examples of twisted tall buildings are examined in terms of their plan layouts, modelling and constructing process, aerodynamic performance, lateral stiffness and torsional demands Then, generic twisted tall building models are created The height, structural system and angle of twist of these models are defined such that, the resulting configurations represent the existing buildings as much as possible and provide the opportunity to analyze effect of these features on architectural and structural design in a controlled way ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yüksek binalar bulundukları çevrenin simgeleri olarak görülür ve şehirlerin siluetini güçlü şekilde etkiler Yüksek bir binanın formu, bu ikonik ifadeyi iyi tanımlamak ve binanın şehir silueti üzerindeki etkisini estetik açıdan kontrol etmek için kritik bir öneme sahiptir Bu bağlamda, tasarımcılar yüksek binaların formunda çeşitlilik ve özgünlüğü araştırmaktadır Burgulu formlar bu araştırmanın vardığı sonuçlardan biridir Fakat, burgulu yüksek binaların karmaşık yapısı, tasarımda zorluklara sebep olabilir Bu çalışma, burgulu formların mimari ve yapısal tasarım açısından zorluklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır İlk olarak, burgulu yüksek binaların mevcut örnekleri mimari ve yapısal açıdan incelenmiştir Daha sonra, kapsamlı burgulu yüksek bina modelleri oluşturulmuştur Bu modellerin yüksekliği, yapısal sistemi ve burgu açısı, mevcut binaları mümkün olduğu kadar iyi temsil edecek şekilde ve bu özelliklerin mimari ve yapısal tasarım üzerindeki etkilerini kontrollü olarak analiz etme imkânı sağlayacak bir biçimde tanımlanmıştır Bu çalışmada, "dönmeyle uyumlu" ve "dönmeden bağımsız" olarak adlandırılan iki alternatif taşıyıcı sistem düzeni karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.