Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Comparative study on the reliability-based risk assessment in project management of coastal structures

Kıyı yapılarının proje yönetiminde güvenilirliğe dayalı risk belirleme üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93053 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE STUDY ON THE RELIABILTY-BASED RISK ASSESSMENT IN PROJECT MANAGEMENT OF COASTAL STRUCTURES Pişkin, Gökhan M S , Department of Civil Engineering Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz KIYI YAPILARININ PROJE YÖNETİMİNDE GÜVENİLİRLİĞE DAYALI RİSK BELİRLEME ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Pişkin, Gökhan Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayşen Ergin Ortak Tez Yöneticisi: Doç Dr M Talat Birgönül Mayıs 2000, 94 sayfa Bu çalışmanın amacı, kıyı yapılarının inşaatı sırasında karşılaşılan hasar riskini ve Türkiye'ye özel belirsizlik faktörlerini gözönünde bulundurarak alternatif şebekeler kurmak, şebeke aktiviteleri ve kıyı projesi için inşaat süresini optimize etmektir Kullanılan güvenilirliğe dayalı risk belirleme modeli ile projelerin iş bölümleri ve inşaat aktivitelerinin süreleri, istatistiksel verilere dayalı olasılık dağılımları ile modellenmekte ve değişik inşaat şebekeleri kurularak, hasar riskleri ve belirsizlik faktörlerinin de gözetilmesi ile Monte Carlo Benzeşimi kullanılarak en uygun şebeke seçilmektedir Örnek bir çalışma olarak, Mersin yat limanı ana dalgakıranı için, optimum inşaat süresini bulmak amacıyla, inşaat şebekeleri modellenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.