Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A comparision of object oriented size evaluation techniques

Nesne tabanlı yazılım boyutu değerlendirme tekniklerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143699 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Popular Object Oriented size metrics and estimation methods are examined. A case study is conducted. Five of the methods ("LOC", "OOPS", "Use Case Points Method", "J.Kammelar's Sizing Approach" and "Mark II FP") are applied to a project whose requirements are defined by means of use cases. Size and effort estimations are made and compared with the actual results of the project. Keywords: Object Oriented Project Size Estimation, Use Case, LOC, Point Value, Use Case Points, Component Object Points (COPs), MK II FP.

Summary:

Yaygın nesne tabanlı yazılım boyutu değerlendirme tekniklerinden bir kısmı incelenmiştir. Bir alan çalışması yapılmıştır. Tekniklerden beş tanesi ("LOC", "OOPS", "Use Case Points Methodu", "J.Kammelar'ın Boyut Değerlendirme Yaklaşımı" ve "Mark II FP") gereksinimleri use case'lerle tanımlanmış bir projeye uygulanmıştır. Boyut ve efor değerlendirmeleri yapılmış ve projenin gerçek sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Nesne Tabanlı Proje Boyutu Değerlendirmesi, Use Case, LOC, Point Value, Use Case Points, Component Object Points (COPs), MK II FP.