Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

A Comparision of the ideas of Ziya Gökalp and Yusuf Akçura on Turkism

Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın Türkçülük düşüncelerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to compare the ideas Ziya Gökalp and Yusuf Akçura on Turkism The idea of nationalism emerged first in Europe in 18th century and then moved to the rest of the world Naturally, towards the end of the 19th century a multi-ethnic Ottoman Empire influenced by Western nationalist movements As a result, The Serbs then Greeks, Bulgarians and Armenians demanded their right of independence In order to prevent the collapse of the state, Ottoman Officers began to modernize the state structure Despite the failure of the modernization attempts in some aspects, it speeded the emergence of Turkish nationalism Therefore, Turkish nationalism went parallel to the modernization attempts of the Ottoman reformers The Young Ottomans, graduated from Western type of schools which were the outcomes of modernization attempts, was the first group to increase the nationalist sentiment among the Turks Inspired by Turkology studies, they paid special emphasis on Turkish culture, language and history In this sense, Turkish nationalism at the time of Young Ottomans was associated with cultural nationalism ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın Türkçülük düşüncelerini karşılaştırmaktır Milliyetçilik fikri 18 yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmış ve daha sonra dünyanın geri kalan bölgelerine yayılmıştır Doğal olarak 19 yüzyılın sonlarına doğru, sınırları içerisinde pek çok etnikli Osmanlı İmparatorluğu da batıdaki milliyetçilik hareketlerinden etkilendi Bunun sonucunda Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar ve Ermeniler bağımsızlıklarını talep ettiler Devletin dağılmasını engellemek için Osmanlı bürokratları devlet yapısında modernleşme hareketlerine başladılar Modernleşme hareketleri pek çok açıdan eksikliğine rağmen Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır Modernleşme hareketleri kapsamında kurulan batı tipi okullarda mezun olan Genç Osmanlılar, Türk milliyetçiliğini yükselten ilk gruptur Türkoloji çalışmalarından etkilenerek Türk kültürü, Türk dili ve tarihi alanlarında çalışmalar yapmışlardır Bu açıdan Genç Osmanlılar zamanında Türk milliyetçiliği kültürel milliyetçilikle ilişkilendirilebilir Türk milliyetçiliği o dönemde daha ziyade kültür odaklıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.