Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

A comparison of comprehensibility between controlled Turkish and graphical representations

Kontrollü Türkçe'nin ve grafiksel gösterimlerin anlaşılabilirlik yönünden karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351908 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There are studies which show that visual representations, given in appropriate formats consistent with the context, are more informative and easy to understand as compared to textual representations (e g , Simon & Larkin, 1980; Schnotz & Bannert, 2003; Carney & Levin, 2002) However, the factors affecting the comprehensibility of visual and textual representations should be taken into account before coming up with this conclusion The quality of a text is closely related to the linguistic abilities of its writer This subjective factor makes it difficult to compare textual representations with graphical ones, which may yield unreliable results ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Metinsel betimlemeler ile görsel betimlemeler kapsamında yapılan çalışmalar, kullanılan bağlama uygun olan görsel notasyonlar seçildiğinde, görsel betimlemelerin daha öğretici ve kolay anlaşılabilir olduğunu göstermiştir (Simon & Larkin, 1980; Schnotz & Bannert, 2003; Carney & Levin, 2002) Metinsel betimlemelerin kalitesi, yazarın sözel kabiliyeti ile yakından ilişkilidir Buna göre yazarın kabiliyeti ölçüsünde, çok sade bir metin bile belirsizlik barındıran kelime ve/veya cümleler içerebilir Bu durum okuyucunun kafasının karışmasına ve okunan metnin anlaşılabilirliğinin azalmasına neden olur Diğer taraftan, görsel bir betimlemenin kalitesi,ise betimlemede kullanılan notasyonlar ile ilişkilidir Metinsel betimlemede olduğu gibi, görsel betimlemeler de belirsizlik barındırarak yorumlayan kişiyi ikileme düşürebilir Metinsel ve görsel betimlemelerin anlaşılabilirliğinin karşılaştırılması durumunda betimlemelerin kalitesi önemli rol oynamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.