Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparison of data mining methods for prediction and classification types of quality problems

Tahmin etme ve sınıflandirma kalite problemleri özelinde veri madenciliği metotlarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255575 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, veri madenciliği literatüründeki en yaygın tahmin etme ve sınıflandırma metotlarının performansları Analitik Ağ Süreci (AAS) ve Zenginleştirme Değerlendirmeleri için Sıralama Organizasyon Metodu (PROMETHEE) kullanılarak, birden çok kritere göre kalite iyileştirme verisi özelinde değerlendirilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.