Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A comparison of middle and lower middle class housewives

Orta sınıf ve alt orta sınıf ev kadınlarının karşılaştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321298 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is about daily experiences of housewives It aims to reveal to what extend middle and lower middle class women are different as well as similar to each other This class comparative analysis is based on their attitudes and feelings about being a housewife, employment, housework, child care, daily routine, housekeeping, and division of labour at home The study also discusses the factors affecting women?s attitudes towards housework such as technology and use of paid domestic service ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, ev kadınlarının günlük deneyimleri hakkındadır Çalışma, orta sınıf ve alt orta sınıf ev kadınlarının ne derece birbirlerinden farklı, aynı zamanda ne derece benzer olduklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır Bu sınıfa dayalı karşılaştırma, onların ev kadınlığı, ücretli çalışma, ev işleri, çocuk bakımı, günlük rutin, temizlik ve ev içi iş bölümüyle ilgili tutum ve duygularını temel almaktadır Çalışmada ayrıca, kadınların ev işleriyle ilgili tutumlarını etkileyen teknoloji ve ücretli ev işi hizmeti gibi faktörler de ele alınmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.