Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparison of predator teams with distinct genetic similarity levels in single prey hunting problem

Tek av avlama probleminde farklı genetik benzerlik düzeylerine sahip avcı takımlarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255289 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the domain of the complex control problems for agents, neuroevolution, i ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yapay sinir ağlarının yapay evrimi yöntemlerinin, erkinler için karmaşık kontrol problemleri alanındayüksek başarımlı çözümler sunduğu bilinmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.