Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparison of some robust regression techniques

Bazı sağlam regresyon yöntemlerinin bir karşılaştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255446 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Saglam(robust) regresyon endüstriyel çalısmalarda; örnegin veri madenciligi,kalite kontrol ve iyilestirme ve finans alanlarında sıklıkla gerek duyulan biryaklasımdır Saglam regresyon yöntemlerinden En Küçük Medyan Kareler, EnKüçük Budanmıs Kareler, M-regresyon, MM, En Küçük Mutlak Degerler,LOWESS ve MARS metotları yaklasık normal dagılıma göre aykırı degerleriisleme basarımı bakımından En Küçük Kareler metodu ile karsılastırılmıstır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Robust regression is a commonly required approach in industrial studies likedata mining, quality control and improvement, and finance areas Among therobust regression methods; Least Median Squares, Least Trimmed Squares, Mregression,MM-method, Least Absolute Deviations, Locally Weighted ScatterPlot Smoothing and Multivariate Adaptive Regression Splines are comparedunder contaminated normal distributions with each other and Ordinary LeastSquares with respect to the multiple outlier detection performance measures ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.