Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparison of sparse signal recovery and approximate bayesian inference methods for sparse channel estimation

Seyrek sinyal kestirim karşılaştırması ve seyrek kanal kestirimi için yaklaşık bayes çıkarım metodları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The concept of sparse representation is one of the central methodologies of modern signal processing and it has had significant impact on numerous application fields such as communications and imaging Sparsity expresses the idea that the information rate of a continuous time signal may be much smaller than suggested by its bandwidth, or that a discrete time signal depends on a number of degrees of freedom which is comparably much smaller than its (finite) length ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

'Seyrek' (sparse) kanal kestirimi sinyal isleme alanının önde gelen araştırma konularından biridir ve haberleşme, biyomedikal görüntüleme gibi pek çok uygulama alanını ilgilendirmektedir Zamanda sürekli sinyallerin (continuous time signal) taşıdığı bilgi oranının önerilen bant genişliğine göre düşük seviyelerde olması veya ayrık zamanlı sinyallerin (discrete time signal) sıfırdan farklı olan işaret sayısının sinyal uzunluğuna göre oldukça düşük olması durumu 'seyreklik' (sparsity) olarak tanımlanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.