Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı

A comparison of surface and biological properties of chitosan/tannic acid and chitosan/poly(acrylic acid) multilayers

Kitosan/tannik asit ve kitosan/poli(akrilik asit) çok katmanlı filmlerin yüzey ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 595430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Chitosan is a natural polysaccharide which finds use in various biomedical applications due to its important biological properties Layer-by-layer (LbL) technique is a practical and economical method to functionalize surfaces using interacting polymer pairs LbL technique can also be used to construct polymer platforms for controlled release of functional molecules from a surface ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kitosan önemli biyolojik özellikleri sebebiyle birçok biyomedikal uygulamada kullanımı olan doğal ve doğrusal yapıda bir polisakkarittir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.