Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A comparison of sustained silent reading (SSR) and reading while listening(RWL) techniques in EFL reading comprehension: A study with 8th grade Turkish students

Yabancı dil olarak İngilizce okuma anlamada sessiz okuma ve okurken dinleme tekniklerinin karşılaştırılması: 8.sınıf Türk öğrencileriyle bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

To be able to read in a foreign language is an indispensible skill of language learning Most of the research conducted on reading dwells on understanding the nature of it and improving reading comprehension process This particular research attempts to investigate the effectiveness of two different techniques on the reading comprehension of 8th grade EFL students in a state primary school One of them is sustained silent reading (SSR) and the other is reading while listening (RWL) The participants in the study are 45 elementary level students at Yusuf Köstem Primary School in Bursa They are assigned into three different groups; two experimental groups and a control group The materials used in the study are twelve different reading texts for the implementation of the techniques, a pre-test which is also given as post test-1 and post-test-2, and a questionnaire During a six week period, all the students in the experimental groups read the texts silently, or read and listen to them simultaneously and answer the follow up questions They were given post test-1 after three weeks of silent reading / reading while listening, and post test-2 at the end of six weeks ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yabancı bir dilde okuyabilme, yabancı dil öğreniminin ayrılmaz bir becerisidir Okuma alanında yapılan çalışmaların çoğu, okumanın doğasını anlamak ve okuma anlama sürecini iyileştirmek üzerinde durmaktadır Bu araştırma, iki farklı tekniğin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ilköğretim devlet okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma anlamaları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlar Bunlardan biri sürekli sessiz okuma, diğeri ise okurken dinleme tekniğidir Çalışmaya Bursa ilindeki Yusuf Köstem İlköğretim Okulu'nda öğrenci olan, temel seviyede İngilizce bilgisine sahip 45 öğrenci katılmıştır Öğrenciler iki deney grubu ve bir kontrol grup olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır Çalışmada teknikleri uygulamak için on iki farklı okuma metni, aynı zamanda son testler olarak da kullanılan bir ön test ve bir anket kullanılmıştır Uygulama grubundaki tüm öğrenciler altı hafta boyunca metinleri ya sadece sessiz okumuşlar ya da eş zamanlı olarak hem okuyup hem dinlemişler ve parçalarla ilgili soruları cevaplandırmışlardır Üç hafta sonunda tüm gruplara 1 son test, altı hafta sonunda ise 2 son test verilmiştir Çalışma, 2010 - 2011 akademik yılının ilk yarısında ön test, 1 ve 2 son testler, uygulama süreci ve anket ile birlikte dokuz haftada tamamlanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.