Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Comparison of three self-construal conceptualizations and scales with reference to issues of culture and gender

Benlik tipleri ile ilgili üç kavramsal model ve ölçeğin kültür ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93987 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARISON OF THREE SELF-CONSTRUAL CONCEPTUALIZATIONS AND SCALES WITH REFERENCE TO ISSUES OF CULTURE AND GENDER KURT, Aliye M S , in Social Psychology Supervisor: Prof Dr Olcay İmamoğlu July, 2000, 75 pages The current study compared three conceptualizations of self-construal and scales derived from these models in a Turkish sample of university students and the results and implications were discussed with respect to Turkish culture and issues of gender Three models under consideration were Independent-Interdependent Self- Construals (Markus & Kitayama, 1991), Vertical/Horizontal Individualism- Collectivism (Triandis, 1995) and Balanced Differentiation-Integration Model - BDIM (İmamoğlu, 1998) The sample consisted of 112 undergraduate students from the Middle East Technical University with a mean age of 21 Three scales were administered to respondents; Self-Construal Scale - SCS (Singelis, 1994), the Balanced Differentiation Integration Scale - BDIS (İmamoğlu, 1998) and the Vertical and iiHorizontal Individualism and Collectivism Scale (Triandis & Singelis, 1995) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz BENLİK TİPLERİ İLE İLGİLİ ÜÇ KAVRAMSAL MODEL VE ÖLÇEĞİN KÜLTÜR VE TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLİŞKİLİ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI KURT, Aliye Yüksel Lisans Tezi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof Dr Olcay İmamoğlu Temmuz, 2000, 75 sayfa Bu araştırmada, benlik tiplerini (self-construal) tanımlayan üç kavramsal model ve bu modellerden yola çıkılarak oluşturulmuş üç ölçek karşılaştırılmış ve sonuçlar, Türk kültürü ve toplumsal cinsiyet kavramı ile ilişkili olarak incelenmiştir Söz konusu modeller, Bağımsız-Bağlaşık Benlik Tipleri (Independent- Interdependent Self-Construals,Markus & Kitayama, 1991), Dikey ve Yatay Bireycilik-Toplulukçuluk (Vertical/Horizontal Individualism-Collectivism, Triandis, 1995) ve Dengeli Aynşma-Bütünleşme Modeli (İmamoğlu, 1998) dir Örneklem, yaş ortalaması 21 olan ve Genel Psikoloji dersine kayıtlı, 112 ODTÜ öğrencisinden oluşmaktadır Katılımcılara benlik tipleri ile ilgili üç ölçek uygulanmıştır: Benlik-Tipi Ölçeği (Self-Construal Scale, Singelis, 1994), DengeliAyrışma-Bütünleşme Ölçeği (Balanced Differentiation-Integration Scale, îmamoğlu, 1998) ve Dikey ve Yatay Toplulukçuluk-Bireycilik Ölçeği (Vertical and Horizontal Collectivism-Individualism Scale, Triandis & Singelis, 1995) Benlik-Tipi Ölçeği, bağımsızlık (independence) ve bağlaşıklık (interdependence) olmak üzere iki alt- ölçekten oluşmaktadır Dengeli Aynşma-Bütünleşme Ölçeği, gelişimsel yönelim (self-developmental orientation) ve ilişkisel yönelim (interrelational orientation) olmak üzere iki boyut içermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.