Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Comparison of web based course management tools with net-class

Web tabanlı ders yönetim araçlarının net-class'la karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114776 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARISON OF WEB BASED COURSE MANAGEMENT TOOLS WITH NET-CLASS Yılmaz, Bilal M S , Information Systems Supervisor: Prof Dr Neşe Yalabık July 2001, 154 pages This thesis analyzes the commercial web based course management tools, compares them with the Net-Class, a Web based education (WBE) tool developed previously in METU Informatics Institute, and presents detailed information about Net-Class WBE is examined from the point of pedagogy and the effects are considered from the point of views of both instructor and student The learning methods and Net-Class solutions that might increase the efficiency of this type of education are presented To allow the Turkish users to benefit from Net- Class, a Turkish version of it is developed as a part of the thesis ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ WEB TABANLI DERS YÖNETİM ARAÇLARININ NET-CLASS 'LA KARŞILAŞTIRILMASI Yılmaz, Bilal M S Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Prof Dr Neşe Yalabık Temmuz 2001, 154 sayfa Bu tez, ticari web tabanlı ders yönetim araçlarını analiz edip onları ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından geliştirilen Net-Class ile karşılaştırır ve Net- Class hakkında detaylı bilgi sunar Web tabanlı eğitim pedagojik açıdan incelenmiş, öğretmen ve öğrencinin bakış açılarından etkileri değerlendirilmiştir Bu tür eğitimin verimliliği arttırabilecek öğrenme metodları ve Net-Class' in çözümleri sunulmuştur Türk kullanıcıların Net-Class' dan faydalanmalarını sağlamak amacıyla bu aracın Türkçe versiyonu bu tezin bir parçası olarak geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.