Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü

A comperative approach to National Protection Law (1940-1956)

Milli Koruma Kanunu'na karşılaştırmalı bir yaklaşım (1940-1956)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147621 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE APPROACH TO NATIONAL PROTECTION LAW (1940- 1956) Erdemir, Ömer M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Elinizdeki tez 1940 ve 1956 yıllarında çıkarılan Milli Korunma Kanunu'nun karşılaştırmalı tarihini anlatıyor Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin 2 Dünya Savaşı dönemindeki ve Demokrat Parti hükümetinin 1956-1960 yıllan arasındaki dönemde bu kanunu uygulamalarını, dönemlerin genel ekonomi politikaları açısından değerlendirmeyi amaçlıyor Yirminci yüzyılda Türkiye'nin ekonomik gelişmesine odaklanan ideolojik mücadele bağlanımda birinci ve ikinci Milli Korunma Kanunlarının çıkarılmasının ve uygulanmasının hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Demokrat Partinin müdahaleci eğilimlerini ortaya çıkardığım iddia ediyor Ayrıca, Demokrat Parti' nin bu kanunu çıkarıp uygulamasının partinin ekonomik prensipleriyle çeliştiğini, buna karşılık Halk Partisi hükümetlerinin devletçilik yıllarından gelen müdahaleci eğilimlere sahip olmalarının kanunun uygulanmasında bir çelişki oluşturmadığı savunuluyor Buna ek olarak, Halk Partisi hükümetlerinin Demokrat Parti hükümeti gibi populist olmamalarının kanunun daha geniş olarak uygulanmasına olanak verdiği ifade ediliyor Her iki durumda da, Milli Korunma Kanunu ekonomik sorunları çözme hususunda yetersiz kalmış ve uygulayıcılarına siyasi olarak pahalıya malolmuştur Anahtar Kelimeler: Milli Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Devletçilik ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.