Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A component based workflow management system for enacting processes defined in XML

XML ile tanımlanmış süreçleri harekete geçirmek için parça esaslı iş-akışı yönetim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 92998 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPONENT BASED WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM FOR ENACTING PROCESSES DEFINED IN XML Yarımağan, Yalın M S , Department of Computer Engineering Supervisor: Prof Dr Asuman Doğaç January 2000, 81 Pages In this thesis, a component-based workflow enactment service is developed for executing workflow systems defined in the Extensible Markup Language (XML), conforming to a workflow Document Type Definition (DTD) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz XML İLE TANIMLANMIŞ SÜREÇLERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN PARÇA ESASLI İŞ-AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ Yarımağan, Yalın Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Asuman Doğaç Aralık 1999, 81 Sayfa Bu tezde, bir iş-akış Doküman Türü Tanımı (DTD)'na uygun olarak Genişletilebilir işaretleme Dili (XML) ile tanımlanmış iş akışlarını çalıştırmak için parça-tabanlı bir iş-akışı harekete geçirme servisi geliştirilmiştir Tez kapsamında bir iş-akışı DTD'si de sağlanmıştır Sağlanan bu DTD, devam etmekte olan standardizasyon çalışmaları sonucunda standart bir DTD ortaya çıktığında onunla değiştirilecektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.