Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A composite frame\\joint super element for structures strengthened by externally bonded steel\\FRP plates

Çelik-karbon plakalar ile güçlendirilmiş yapısal sistemler için bir tabakalı kompozit çerçeve\\düğüm süper elemanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Dışarıdan çelik veya karbon fiber plakalar yapıştırılarak güçlendirilmiş çerçeve tipi betonarme yapısal sistemlerin analiz ve tasarımı için malzeme davranışı olarak doğrusal olmayan bir kompozit kolon/ kiriş süper elemanı geliştirilmiştir Betonarme elemanın elasto-plastik davranışı elemanın moment-eğrilik ilişkisi kullanılarak göz önüne alınmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.