Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

A comprehensive model for measuring health care process quality: Health care process quality measurement model (HPQMM)

Sağlık süreç kalitesi ölçümü için kapsamlı bir model: Sağlık süreç kalite ölçüm modeli (SSKÖM)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 309648 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Similar to the manufacturing sector, process improvement gains much attention in health care sector Measuring process quality is one of the most important components of process improvement and numerous healthcare quality indicator models are developed to achieve this aim Existing quality models focus on some specific diseases, clinics or clinical areas Although they contain structure, process, or output type measures, there is no model which measures the quality of health care processes comprehensively As a result, hospitals cannot compare quality of processes internally and externally To bring a solution to the above problems, we developed Health Care Process Quality Measurement Model (HPQMM), and it is applied in three public hospital?s laboratory and assessment processes ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Süreç iyileştirme, üretim sektöründe olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük önem kazanmaktadır Süreç kalitesinin ölçülmesi, süreç iyileştirmenin en önemli bileşenlerinden biridir ve bu amaçla birçok sağlık kalite gösterge modelleri geliştirilmiştir Mevcut kalite modelleri, yapısal, süreç ve çıktı türü metrikler içermesine rağmen, sadece bazı spesifik hastalıklar, klinik veya kliniksel alanlara odaklanmakta olup, sağlık süreçlerini tümüyle ölçen bir model bulunmamaktadır Ayrıca, süreçlerin tüm yönleriyle ölçülememesi nedeniyle hastaneler hastane içi ve hastane dışı süreç kalitesi karşılaştırması yapamamaktadırlar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.