Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

A comprehensive model for obsessive-compulsive disorder symptoms: A cross-cultural investigation of cognitive and other vulnerability factors

Obsessif-kompulsif bozukluk semptomları için kapsamlı bir model: Bilişsel ve diğer yatkınlık faktörlerının kültürlerarası incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216975 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The current coginitive models of the Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) symptoms focuses on the different cognitive factors Like other nonspecific and noncognitive variables, these factors may also function as vulnerability factors However, they have been mostly studied separately and majority of the findings in the literature come from the Western samples Accordingly, the studies examining these factors together and the impact of the culture in these studies are sparse in number The present study suggested a comprehensive cognitive model for OCD symptoms, including several distal and proximal vulnerability factors It was aimed to adapt three instruments to examine the interrelationships among the vulnerability factors and OCD symptoms in different cultures Relevant ten instruments were administered to the university students from Turkey and Canada ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Obsessif-Kompulsif Bozukluk (OKB) semptomlarına iliskin son dönem bilissel modeller, yorumlama ve kontrol süreçleriyle ilgili farklı bilissel faktörlere odaklanmaktadır Diger spesifik olmayan degiskenler gibi, bu faktörler de yatkınlık faktörleri olarak islev gösterebilir Ancak, çogunlukla, bu faktörler tek baslarına ele alınmıs olup, çogu çalısmada batılı ülkelerdeki örneklemler kullanılmıstır lgili literatürde, bu yatkınlık faktörlerini birlikte ele alan ve kültürün etkisini inceleyen çalısma sayısı çok azdır Bu çalısma, OKB semptomlarındaki çesitli yatkınlık faktörlerini spesifik olmayanlar, yorumlama ve kontrol grupları altında toplayarak, kapsamlı bir bilissel model önermektedir Arastırmada, OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçleri ile ilgili üç yeni ölçegin Türkçe'ye uyarlanması, çesitli yatkınlık faktörleri ve OKB semptomları arasındaki iliskilerin farklı kültürlerde incelenmesi amaçlanmıstır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.