Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Bölümü

A comprehensive review of data mining applications in quality improvement and a case study

Veri madenciliğinin kalite iyileştirmedeki uygulamalarının geniş bir özeti ve örnek bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201921 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In today`s world, knowledge is the most powerful factor for the success of the organizations One of the most important resources to reach this knowledge is the huge data stored in their databases In the analysis of this data, DM techniques are essentially used In this thesis, firstly, a comprehensive literature review on DM techniques for the quality improvement in manufacturing is presented Then one of these techniques is applied on a case study In the case study, the customer quality perception data for driver seat quality is analyzed Decision tree approach is implemented to identify the most influential variables on the satisfaction of customers regarding the comfort of the driver seat Results obtained are compared to those of logistic regression analysis implemented in another study ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Günümüzde i?letmelerin ba?arılı olabilmesi için sahip oldukları en önemli unsur bilgidir Veri tabanlarında saklanan veri kümeleri bu bilgiye ula?ırken kullanılan önemli kaynaklardan biridir Bu veri kümelerinin çok büyük olması nedeni ile analizlerinde kaçınılmaz olarak veri madenciliği tekniklerinin kullanılması gerekmektedir Bu tezde öncelikle üretimde kalite iyile?tirme amaçlı veri madenciliği tekniklerini kullanan çalı?maları içeren geni? bir literatür özeti sunulmu?tur Daha sonra örnek bir çalı?mada sürücü koltuğu kalitesi için mü?teri memnuniyeti verisi analiz edildi Mü?terinin sürücü koltuğundan memnuniyetini etkileyen en önemli deği?kenlerin belirlenmesi için karar ağaçları yakla?ımı uygulandı ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.