Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Computational analysis of information structure in Turkish

Türkçe'de bilgi yapısının berimsel çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114838 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPUTATIONAL ANALYSIS OF INFORMATION STRUCTURE IN TURKISH Yılmaz Bican, Filiz M S , Department of Cognitive Science Supervisor: Assist ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz TÜRKÇE'DE BİLGİ YAPISININ BERİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Yılmaz Bican, Filiz Master, Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Yrd Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.