Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Computational interface for syntax and morphemic lexicons

Sözdizim ve biçimbirimsel sözlükler için berimsel arayüz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119322 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPUTATIONAL INTERFACE FOR SYNTAX AND MORPHEMIC LEXICONS Çakıcı, Ruket M Sc, Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SÖZDİZİM VE BİÇİMBİRİMSEL SÖZLÜKLER İÇİN BERİMSEL ARAYUZ Çakıcı, Ruket Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.