Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A computational method for the design exploration and optimization of daylighting performance of museum buildings

Müzelerinin günışığı aydınlatma performansının tasarım araştırması ve optimizasyonu için sayısal bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Controlling and adjusting daylight for museum buildings is critical The shortage of light in a space runs the risk of loss of vision, while excessive amounts of light causes visual discomfort, and especially in museums, can be destructive for art collections The aim of this research is the development of a computational design method that supports control and adjustment of daylighting illumination level to satisfy both of the above-mentioned goals while ensuring indirect daylighting within the museum For this purpose, Optimum Daylight Availability Method (ODAM) is proposed in this research, which aims to assist architects in controlling the interior daylighting more effectively ODAM is a simulation-based method that is developed to satisfy interior daylighting criteria by supporting the design of dynamic shading devices This method is integrated with an existing daylighting performance simulation tool that quantifies the daylighting metrics proposed as part of the method ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Müze binaları için günışığı kontrolü ve adaptasyonu önemlidir Bir mekandaki ışığın azlığı görme kaybı riskini getirirken, aşırı miktarda ışık görsel rahatsızlığa neden olur ve özellikle müzelerde sanat koleksiyonları için tahrip edici olabilir Bu araştırmanın amacı, müzelerde dolaylı gün ışığı sağlarken, yukarıda belirtilen hedeflerin her ikisini de karşılayacak şekilde gün ışığı aydınlatma seviyesinin kontrol edilmesini ve ayarlanmasını destekleyen bir hesaplamalı tasarım yönteminin geliştirilmesidir Bu amaçla, mimarların iç aydınlatmanın daha etkin kontrol edilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir yöntem, Optimum Günışığı Müsaitlik Yöntemi (ODAM) önerilmiştir ODAM, iç aydınlatma kriterlerini karşılamak üzere dinamik gölgeleme cihazlarının tasarımını desteklemek için geliştirilmiş bir simülasyon tabanlı yöntemdir Bu yöntem, gün ışığı hesaplamalarını yapan mevcut bir gün ışığı performans simülasyon aracı ile entegredir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.