Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A computational model of memory processes in the expectation-violation effect

Beklenti-kırıklığı etkisinin arkasındaki zihinsel süreçlerin bilişimsel modellenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153176 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPUTATIONAL MODEL OF MEMORY PROCESSES IN THE EXPECTATION-VIOLATION EFFECT Özyörük, Nilüfer MS, Department of Cognitive Science Supervisor: Assist ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz BEKLENTİ-KIRIKLIĞI ETKİSİNİN ARKASINDAKİ ZİHİNSEL SÜREÇLERİN BİLİŞİMSEL MODELLEMESİ Özyörük, Nilüfer Master, Bilişsel Bilimler Bölümü Tez Yöneticisi: Assist ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.