Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

A computational model of social dynamics of musical agreement

Müzikal anlaşmanın toplumsal dinamiklerinin sayısal bir modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276637 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Semiotic dynamics and computational evolutionary musicology literature investigate emergence and evolution of linguistic and musical conventions by using computational multi-agent complex adaptive system models. This thesis proposes a new computational evolutionary musicology model, by altering previous models of familiarity based musical interactions that try to capture evolution of songs as a co-evolutionary process through mate selection. The proposed modified familiarity game models a closed community of agents, where individuals of the society interact with each other just by using their musical expectations. With this novel methodology, it is found that constituent agents can form a musical agreement by agreeing on a shared bi-gram musical expectation scheme. This convergence is attained in a self-organizing fashion and throughout this process significant usage of n-gram melodic lines become observable. Furthermore, modified familiarity game dynamics are investigated and it is concluded that convergence trends are dependent on simulation parameters.

Summary:

İşaretbilimsel dinamikler ve hesapsal evrimsel müzikoloji literatürü dilbilimsel ve müzikal konvansiyonların emerjansı ve evrimini hesapsal kompleks adaptif sistem modelleri ile incelemektedir. Bu çalışma yeni bir hesapsal evrimsel müzikoloji modeli önermektedir. Önerilen model daha önceki müzikal benzerlik temelli etkileşimlerle gerçekleşen şarkıların eş seşimi ile beraber evrimini inceleyen modellerin geliştirilmiş halidir. Değişitirilmiş müzikal benzerlik oyunu topluluktaki bireylerin sadece müzikal beklentilerini kullanarak etkileşimde bulundukları ajan temelli kapalı bir popülasyonu modellemeyi amaçlamaktadır. Bu yeni modelle,ajanların iki nota uzunluğundaki müzikal beklentiler üzerine bir anlaşma oluşturabildikleri gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, müzikal anlaşma sistemin kendi kendini organize etmesiyle ortaya çıkmaktadır ve bu süreç içerisinde şarkılarda iki notadan uzun bazı melodik yapıların belirgin kullanımı gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, önerilen oyununun dinamikleri incelenmiş ve anlaşmanın oluşumunun simülasyon parametrelerine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.