Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Computational study of subsonic flows over a medium range cargo aircraft

Orta menzil bir kargo uçağı üzerinde sesaltı akışların sayısal olarak çalışılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93002 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPUTATIONAL STUDY OF SUBSONIC FLOWS OVER A MEDIUM RANGE CARGO AIRCRAFT Uygun, Murat M S , Department of Aeronautical Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ORTA MENZİL BİR KARGO UÇAĞI ÜZERİNDE SESALTI AKIŞLARIN SAYISAL OLARAK ÇALIŞILMASI Uygun, Murat Yüksek Lisans, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.