Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A computational study on a time-sensitive multiobjective flexible job shop scheduling problem

Zaman duyarlı çok amaç fonksiyonlu esnek tipli atölye çizelgeleme problemleri üzerine hesaplama çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489416 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis we focus on a time-sensitive flexible job shop scheduling problem. In time-sensitive systems, the main concern is more on the total completion time, which includes time spent during the computation-only phase and the implementation of the solution, rather than finding a solution which will take the least time to implement. However, the conventional solution approaches do not directly address the computation time. In this study, we employ a Computation-Implementation Parallezation (CIP) approach, which was originally introduced for routing problems, in order to find more time-efficient solutions in a multiobjective flexible job shop scheduling problem. This is the first study to implement the CIP approach on a multi-objective problem. Moreover, we implement the CIP approach on a problem where there are precedence relations between the operations. Therefore, our results provide a further understanding of the benefits of CIP under the tradeoff between different objectives, and also the limitations of embedding the computation time into the implementation in a more challenging problem setting. We perform extensive computational experiments on many different scenarios based on different instance sizes, flexibility of the processing tools, processing times of operations and compare a base solution method with its CIP implementation. Our results show that CIP approach can provide considerable improvement in the solution quality without increasing the computation-only time or we can find better solutions using the same computation-only time in a multiobjective flexible job shop scheduling problem.

Summary:

Bu tezde zaman duyarlı birden çok amaç fonksiyonlu esnek tipli atölye çizelgeleme problemleri üzerine çalışıldı. Zaman duyarlı sistemlerde asıl amaç, daha kısa bir uygulama zamanı olan çözümü bulmaktansa hesaplama zamanını ve çözümü uygulama zamanından oluşan toplam tamamlama zamanını kısaltmaktır. Geleneksel çözüm yöntemleri ise direkt olarak hesaplama zamanını hedef almamaktadır. Bu çalışmada çok amaç fonksiyonlu esnek tipli atölye çizelgeleme problemlerinde zaman-verimli çözümler elde etmek amacıyla Hesaplama ve Uygulama Zamanını Paralelleştirme adı verilen ve ilk olarak rotalama problemleri için uygulanan bir yaklaşım kullanılması önerilmiştir. Bu çalışma, Hesaplama ve Uygulama Zamanını Paralelleştirme yöntemini birden çok amaç fonksiyonlu bir problem üzerinde ilk kez kullandığından önem taşımaktadır. Ayrıca bu tezde Hesaplama ve Uygulama Zamanını Paralelleştirme yöntemi öncelik ilişkisi barındıran esnek tipli atölye çizelgeleme problemlerinde kullanılmıştır. Bu sayede bu yöntemin birden fazla amaç fonksiyonunun arasındaki ilişkideki yararları ve daha zorlu bir problemde hesaplama zamanını uygulama zamanına yerleştirmekteki kısıtlamaları hakkında daha iyi bir anlayış sağlanacaktır. Deneyler farklı problem büyüklüğü, farklı esnekliklere sahip araçlara sahip vb. örnekler üzerinde uygulanmıştır ve ana algoritma ve onun Hesaplama ve Uygulama Zamanını Paralelleştirme uygulaması arasında karşılaştırma yapılmıştır. Deneylerin sonucunda, Hesaplama ve Uygulama Zamanını Paralelleştirme uygulamasının tabu arama algoritması tarafından bulunan çözümleri çözüm zamanını artırmadan veya eşit çözüm zamanına sahip olarak önemli bir oranda iyileştirdiği görüldü.