Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Bölümü

A computer simulator for ball mill grinding

Bilyalı değirmen için bilgisayar simülatörü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153446 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPUTER SIMULATOR FOR BALL MILL GRINDING Yeşilay, Ayşe Yasemin M.Sc, Department of Mining Engineering Supervisor: Prof. Dr. Çetin Hoşten September 2004, 91 pages Ball mill grinding is an important operation in the processing of most minerals, in that it may be used to produce particles of the required size and shape, to liberate minerals from each other for concentration purposes, and to increase the powder surface area. Grinding of minerals is probably the most energy consuming task and optimization of this operation has vital importance in processing plant operations to achieve the lowest operating costs. Predicting the complete product size distribution, mill specifications and power draw are important parameters of this optimization. In this study, a computer simulation program is developed in MATLAB environment to simulate grinding operations using the kinetic model in which comminution is considered as a process continuous in time. This type of model is commonly and successfully used for tumbling grinding mills having strongly varying residence time as a function of feed rate. IVThe program developed, GRINDSIM, is capable of simulating a ball mill for a specified set of model parameters, estimating grinding kinetic parameters from experimental batch grinding data and calculating continuous open and closed-circuit grinding behavior with mill power input. The user interacts with the program through graphical user interfaces (GUI's). Key words: Simulation, batch grinding, closed circuit grinding, parameter estimation, MATLAB, GUI.

Summary:

ÖZ BİLYALI DEĞİRMEN İÇİN BİLGİSAYAR SİMÜLATÖRÜ Yeşilay, Ayşe Yasemin Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Çetin Hoşten Eylül 2004, 91 sayfa Boyut küçültme, bir çok cevherin hazırlanmasında istenen boyut ve şekilde taneye ulaşmak, minerallerin serbestleştirilmesinde ve yüzey alanının artırılması amacıyla uygulanan çok önemli bir işlemdir. Enerji tüketimi çok yüksek seviyede olduğundan bu işlemin optimizasyonu ekonomi ve zaman açısından önem taşır. Bu optimizasyonda ürün tane boyu dağılımı, değirmen için gerekli güç ve değirmen boyutlarının tahmini önemli parametreler olarak sıralanabilir. Bu çalışmada, kinetik model kullanılarak boyut küçültme işleminin simülasyonuna olanak sağlayan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu model bilyalı değirmenler için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Değirmen tasarım ve boyutlandırma işlemlerinin cevher hazırlamada önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada, boyut küçültme işlemi çalışılmış, kesikli öğütme, parametre tahmini, açık ve kapalı devre değirmen simülasyonları için algoritmalar verilmiştir. viGRINDSIM kullanarak verilen parametre seti ile öğütme simülasyonu yapılabilir, kapalı ve açık devre simulasyon sonuçları ekrandan alınabilir, model parametreleri tahmin edilebilir. Program, kullanıcı odaklı olarak dizayn edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Simulasyon, kesikli öğütme, kapalı devre öğütme, parametre tahmini, MATLAB, GUI vii