Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A computer vision based method for semi-automated rebar detection and measurement of reinforced concrete columns

Betonarme kolonlar için sayısal görüntü işleme temelli yarı otomatik donatı ölçme ve belirleme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383209 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As-built information of reinforced sections is necessary to ascertain structural characteristics from load carrying capacity, serviceability, structural integrity and adherence to code perspective. The objective of this research is to develop a semi-automated structural information acquisition method that can be used to determine as-built information regarding rebar grids of reinforced concrete columns. The technique involves application of photogrammetry, image processing and computer vision knowledge to obtain structural information in 2D and 3D space. Method developed during the course of this research is divided into bar detection, bar diameter measurement, stirrup spacing, and 3D rebar location computation algorithms. Multi prong approach of color space and line detection is utilized to add robustness to the method. In order to improve automation of developed product a stereo matching algorithm is developed to match points between two images of symmetric and hollow rebar grids. Every step of the proposed method is tested on different rebar specimens with varying dimensions and complexity to adjudge its performance. Based on images acquired in ideal condition, the error in measurement of rebars diameters and stirrup spacing remained below 8.5%. For 3D measurement of rebar coordinates, error has increased up to 20%.

Summary:

Betonarme kesitlerin imal ediliş şekliyle ilgili bilgiler, yapısal tasarım kodu temelli yük taşıma kapasitesi, kullanılabilirlik kriterleri ve yapısal bütünlük gerekliliklerine uyumluluğun tespit edilebilmesi için gereklidir. Bu çalışmanın da amacı, betonarme kolonların donatı örgüsünün özellikleri belirlenmesini sağlayan yarı otomatik bir yöntem geliştirmektir. Geliştirilen yöntem, fotogrametri, görüntü işleme ve bilgisayar görüşü tekniklerinin iki ve üç boyutta yapısal bilgi edinme için kullanılmasını içermektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen yöntemin ana aşamaları donatıların belirlenmesi, donatı çapı ve etriye aralıklarının ölçümü ve üç boyutta donatıların koordinatlarının belirlenmesidir. Renk alanının ve kenar belirleme yöntemlerinin kullanılması geliştirilen algoritmaların esnekliğini arttırmıştır. Geliştirilen yöntemin otomatikliğini arttırmak amacıyla farklı bir stereo eşleştirme algoritması da geliştirilmiştir. Bu yeni algoritmayla iki farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarda, simetrik ve boşluklu donatı örgüsündeki aynı noktaların tespiti otomatikleştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin her bir aşaması, farklı donatı sayısına ve aralıklarına sahip numuneler üzerinde sınanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ideal koşullarda çekilen fotoğraflardan yapılan donatı çapı ve etriye aralığı ölçümlerinde görülen hata payı 8.5'in altında kalmıştır. Donatı koordinatlarının belirlenmesinde hata payı 20'e kadar çıkmıştır.