Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı

A conceptual design for the development of a customizable framework for the cultural heritage domain

Kültürel miraslar için uyarlanabilir bir çatkının geliştirilmesine yönelik kavramsal bir tasarım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216803 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this dissertation is to expose the solution potential inherent in an intimate relationship between the geoenterprise architecture concept and cultural heritage management & research challenges. To achieve that, a spatially-enabled open enterprise architecture framework, which was named ?GeoCHEAF?, has been developed. It explores and captures business and technical requirements of the cultural heritage domain and elaborates design principles for the requirements. These principles have been intended to deliver enterprise solutions and to provide decision-making activities, which needs a modeling and design approach. Therefore, in this dissertation, the modular design process of the comprehensive and sophisticated framework ?GeoCHEAF? has been explained first as a development and then, as a customization framework for the cultural heritage projects to make them more effective in almost every sense. The crucial point of the design is to pinpoint web based-Spatial Information System at the center of the enterprise architecture framework and integrate it with information and communication technologies in a coherent conceptual model along with an executable architecture for optimized use. Finally, this dissertation examines not only how modern-day spatially-enabled open enterprise architecture framework can be configured to embrace cultural heritage projects, but also addresses how this cultural heritage strategy proposed can drive positive change within the cultural heritage domain by simply adopting elements of the enterprise architecture process. Keywords: Cultural heritage, Enterprise architecture, Spatial information system

Summary:

Bu tez çalışmasının amacı mekansal bazlı girişim mimarisi kavramı ile kültürel mirasların yönetiminde ve araştırılmasında karşılaşılan zorluklar arasındaki sıkı bağda bulunan çözüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ?GeoCHEAF? olarak adlandırılan mekansal özellikleri bulunan açık yapıdaki girişim mimarisi çatkısı geliştirilmiştir. Bu çatkı kültürel miraslar alanının iş ve teknik gereksinimlerini araştırır, yakalar ve kendisinin tasarım ilkelerini bu gereksinimlere yönelik detaylandırır. Detaylandırılan bu ilkeler girişim çözümlerini ve karar verme süreçlerini oluşturmakta kullanılır. Bu da modelleme ve tasarım yaklaşımını gerektirir. Bu nedenle, bu çalışmada, kapsamlı ve karmaşık bir çatkı olan ?GeoCHEAF?in kültürel miraslar konulu projeleri her açıdan daha etkin yapmak için öncelikle bu projelerin geliştirilmesine sonrasında özelleştirilmesine olanak verecek modüler tasarım süreci açıklanmıştır. Tasarımın önemli noktası İnternet tabanlı Mekansal Bilgi Sisteminin girişim mimarisi çatkısının merkezine konumlandırılması ve optimum kullanım için bu bilgi sisteminin bilgi & iletişim teknolojileri ile uyumlu bir kavramsal model ve yürütülebilir bir mimari içerisinde bütünleştirilmesidir. Sonuç olarak, bu tez çalışmasında güncel, mekansal bazlı ve açık bir girişim mimarisi çatkısının kültürel miraslar projesine özgü nasıl yapılandırılabileceği ve buna ek olarak önerilen stratejinin kültürel miraslar alanında ne gibi olumlu yenilikler getireceği incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Girişim mimarisi, Mekansal bilgi sistemi